منوی دسته بندی

ایرانیان تَکس متشکل از گروهی از حسابداران، حسابرسان، مشاوران رسمی مالیاتی، مدرسان، بازنشستگان و کارمندان سابق سازمان امور مالیاتی بوده و آماده ارائه خدمات در زمینه های مشاوره مالیاتی شرکت ها (اشخاص حقوقی)، مشاغل، مستغلات (اجاره داری)، ارث، مالیات ارزش افزوده، سامانه مودیان، پایانه های فروشگاهی، تراکنش های بانکی، خدمات حسابداری، حسابرسی، حسابرسی داخلی و سایر موارد مرتبط با موضوعات مالیات، حسابداری و حسابرسی اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد.